U bent hier: Home » Participatie » Vriendenkring

Vriendenkring

Even voorstellen

Opgericht in 1967 als “Vrienden- en Oudervereniging van de Rijksmiddelbaremeisjesschool Boom”. In 1992 veranderde de naam in “Vrienden- en Oudervereniging Middenschool van het Gemeenschapsonderwijs Boom”. Vanaf 24 april 2008 werd het “Vrienden- en Oudervereniging Middenschool GO! onderwijs Boom-Aartselaar”.

Onze vereniging is dus meer dan 40 jaar actief en wordt nog steeds gedragen door enthousiaste ouders, vrienden en leerkrachten van de GO!-middenscholen in Boom en Aartselaar.

Wij proberen de samenwerking tussen de school en de ouders te bevorderen.
We trachten de ouders nader betrekken bij mogelijke problemen die zich in de schoolorganisatie stellen en hen aan te zetten om mee aan het schoolleven deel te nemen.

Zo kunnen we samen de opvoedingsdoelstellingen van de school realiseren. De belangen van de leerlingen staan hierbij vanzelfsprekend centraal.

Heel concreet steunen wij de school materieel door voor de leerlingen en leerkrachten middelen aan te kopen die het lesgebeuren aangenamer, boeiender, gemakkelijker en voor de ouders mogelijk goedkoper maken.

Daarenboven organiseren wij voor de ouders activiteiten die hen kunnen helpen om hun kind(eren) nog beter te begeleiden of op te volgen.
Een informatieavond over “leren leren” of de in oktober gehouden uiteenzetting rond het thema “herkennen van drugsgebruik” zijn hiervan enkele praktische voorbeelden.

Waar wij kunnen, helpen we de school bij het organiseren van naschoolse activiteiten en de promotie van het gemeenschapsonderwijs in Boom, Aartselaar en de hele Rupelregio.

We vragen geen lidgeld om dit alles te kunnen doen. Maar koken kost geld…
In de loop van het schooljaar organiseren wij enkele activiteiten waarvan de opbrengst geïnvesteerd wordt ten bate van de leerlingen van onze school.

Wij hebben bovendien een “Sponsorclub”.
Vandaag zijn reeds verscheidene oud-leerlingen of hun ouders of grootouders, oud-personeelsleden en sympathiserende vrienden van onze school ingeschreven.

Interesse om actief mee te werken en deel uit te maken van het bestuur ?
Altijd welkom hoor!


Raad van bestuur en algemene vergadering:

voor samenstelling zie schoolreglement