U bent hier: Home » Nieuws » Algemeen directeur GO! scholengroep Rivierenland, Luc Van Gasse, gaat met pensioen

Algemeen directeur GO! scholengroep Rivierenland, Luc Van Gasse, gaat met pensioen

Luc Van Gasse, de algemeen directeur van GO! Scholengroep Rivierenland, gaat na 17 jaar dienst als leidinggevende van de scholengroep op pensioen. Vanaf 1 januari komt de leiding van de scholengroep in handen van Conny Romswinkel.


GO! scholengroep Rivierenland (Klein-Brabant – Vaartland – Rupelstreek) is met 6622 leerlingen, 1300 personeelsleden en 21 scholen het grootste onderwijsbestuur uit de regio.

Luc Van Gasse kijkt tevreden terug op deze 17 jaar:
“Het was van meet af aan de bedoeling om een sterk en professioneel schoolbestuur uit te bouwen om zo de schoolwerking te versterken, met als ultiem doel aan de lerenden in onze scholen de best mogelijke kansen te geven. Het is mijn overtuiging dat een groot deel van de 20% leerlingengroei in het leerplichtonderwijs (van 5142 in 2001 tot 6622 vandaag) hieraan te danken is.

In 2001 en vandaag zijn wij ons daarbij bewust van het feit dat wij de jonge mensen moeten voorbereiden op hun toekomstige rol als (wereld)burger en een sterke positie in het economisch bestel. Daarom is onderwijsvernieuwing een belangrijke rode draad gedurende de 17 jaar van onze scholengroep. In 2017 hebben wij dit verder uitgediept in onze onderwijsvisie ‘scholen 4.0’. Wie vandaag op de schoolbanken zit zal leven en werken in een maatschappij die door de 4de industriële revolutie fundamenteel zal verschillen met de maatschappij van gisteren en vandaag.

Wij mogen er fier op zijn dat de werking van onze scholengroep op veel vlakken als voorbeeld wordt gesteld. Dit was ook enkel mogelijk omdat wij dit hebben kunnen doen in een intense samenwerking met de Raad van Bestuur en de directies van onze scholengroep.”

De opvolging van de algemeen directeur werd binnen de scholengroep goed voorbereid zodat mevr. Conny Romswinkel in de best mogelijke omstandigheden het stuur kan overnemen.

Conny Romswinkel: “Luc en ik werkten vorig schooljaar al heel nauw samen. Dankzij het feit dat Luc voorzitter van de Co-Ra (coördinatieraad algemeen directeurs) was, kregen we een halftijdse extra leidinggevende voor onze scholengroep. Hierdoor kregen we de kans om te zorgen voor de nodige continuïteit in het beleid. Ook onze Raad van Bestuur zorgde ervoor dat we extra ruimte kregen om ons goed voor te bereiden. Iets wat ik zeker heel belangrijk vind. Er komt dan ook absoluut geen trendbreuk, maar een voortzetting van de opgestarte projecten. Mijn doel is om GO! scholengroep Rivierenland verder te versterken als krachtige onderwijsorganisatie met als belangrijkste doel het ondersteunen van onze scholen in hun groei en in hun werking. We willen de schoolbesturen werk uit handen nemen. Hiervoor ondersteunt de scholengroep de entiteiten op het vlak van communicatie, financiën, administratie, regelgeving, infrastructuur, ICT, personeelsbeleid, pedagogische en didactische ontwikkeling en onderwijsvernieuwing.”
 


Bericht geplaatst op 21/12/2018 « Terug naar het overzicht