U bent hier: Home » Info » Studieaanbod » Beroepsvoorbereidend leerjaar

Eerste graad - Beroepsvoorbereidend leerjaar

De leerlingen van het beroepsvoorbereidend leerjaar worden geconfronteerd met een aantal beroepenvelden die een definitieve en selectieve keuze in de tweede graad zullen vergemakkelijken. Deze beroepenvelden spelen in op de noden in de hedendaagse maatschappij.

CAMPUS BOOM

• ELEKTRICITEIT - KANTOOR en VERKOOP
• KANTOOR en VERKOOP - VERZORGING-VOEDING

CAMPUS NIEL

• HAARZORG - KANTOOR en VERKOOP
• HAARZORG - VERZORGING-VOEDING
• NIJVERHEID

BASISVORMING 16 lesuren
   
Frans 2
Godsdienst/Zedenleer 2
Lichamelijke opvoeding 3

Maatschappelijke Vorming

2
Natuurwetenschappen 1
Nederlands 3
Plastische opvoeding 1
Wiskunde 2
   
OPTIES 18 lesuren
   
ELEKTRICITEIT - KANTOOR en VERKOOP  
Elektriciteit 9
Nederlands 1
Handel / kantoor / toegepaste informatica / dactylografie 6
Seminarie Nederlands 2
KANTOOR en VERKOOP - VOEDING en VERZORGING  
Voeding 5
Verzorging 4
Nederlands 1
Handel / kantoor / toegepaste informatica / dactylografie 6
Seminarie Nederlands 2
HAARZORG - KANTOOR en VERKOOP  
Nederlands 1
Praktische oefeningen haartooi 7
Seminarie Nederlands 2
Haartooi 2
Handel / kantoor / toegepaste informatica / dactylografie 6
HAARZORG - VERZORGING - VOEDING  
Praktische oefeningen haartooi 7
Praktische oefeningen verzorgingstechnieken/huishoudkunde 3
Praktische oefeningen voeding/huishoudkunde 4
Haartooi 2
Verzorgingstechnieken/huishoudkunde 1
Voeding/huishoudkunde 1
NIJVERHEID  
Praktische oefeningen hout 3
Praktische oefeningen nijverheidstechnieken 6
Hout 2
Nijverheidstechnieken 3
Seminarie nijverheid 2
Seminarie Nederlands 2
   
TOTAAL 34 lesuren

top ^