U bent hier: Home » Info » Studieaanbod » Eerste leerjaar A

Eerste graad - Eerste leerjaar A (1A)

(= basisvorming met 4 uur keuzeoptie)

Wanneer je naar de middelbare school overstapt, word je niet meer onmiddellijk definitief in een bepaalde groep ingedeeld. Het eerste leerjaar is voor iedereen immers grotendeels hetzelfde. Naast die gemeenschappelijke basisvorming is er in het eerste leerjaar A al wel een keuzegedeelte van vier wekelijkse lestijden.

• LATIJN
• WETENSCHAPPEN en KUNST
• WETENSCHAPPEN en SPORT
• WETENSCHAPPEN en TECHNIEK *
• SPORT en TECHNIEK *

* enkel in Boom

BASISVORMING 28 lesuren

Aardrijkskunde

2
Engels 2
Frans 4
Geschiedenis 1
Godsdienst/Zedenleer 2
Lichamelijke Opvoeding 2
Muzikale opvoeding 1
Natuurwetenschappen 1
Nederlands 5
Plastisch opvoeding 1
Techniek 2
Wiskunde 5
   
KEUZEGEDEELTEN  4 lesuren

LATIJN
 
Latijn 4
WETENSCHAPPEN en SPORT  
Wetenschappelijk werk 2
Lichamelijke Opvoeding +2
WETENSCHAPPEN en KUNST  
Wetenschappelijk werk 2
Muzikale Opvoeding +1
Plastische Opvoeding +1
WETENSCHAPPEN enTECHNIEK
Techniek +2
Wetenschappelijk werk 2
SPORT en TECHNIEK (enkel in campus Boom)  
Techniek +2
Lichamelijke opvoeding +2
   
TOTAAL 32 lesuren
   
Meer info over de keuzegedeelten ...  

Latijn

Dit pakket biedt naast een grondige studie van Latijn ook een brede verkenning van de antieke cultuur.

Wetenschappelijk werk

Wetenschappelijk werk omvat twee lesuren en moet gecombineerd worden met twee extra uren lichamelijke opvoeding of een uur plastische opvoeding samen met een uur muzikale opvoeding of - enkel in Boom - twee uren techniek.

In deze lesuren wordt de wetenschappelijke werkwijze aangeleerd.
De inhoud is afwisselend en boeiend en beantwoordt aan de brede belangstelling van de leerlingen.

Techniek

Naast twee lesuren techniek in de gemeenschappelijke stam kan men kiezen voor twee uur extra techniek, enkel in Boom. Tijdens deze uren maken de leerlingen kennis met verschillende gebieden in de techniek. Het doel is de leerlingen laten ervaren welke vaardigheden belangrijk zijn in deze verschillende gebieden. Dit gebeurt via het uitvoeren van praktische oefeningen.

Het geheel wordt via korte projecten zoals elektriciteit, voeding-verzorging, metaal, textiel of hout aan de leerlingen gepresenteerd.

Lichamelijke opvoeding (sport)

Naast het ontwikkelen van motorische vaardigheden (sport, spel, dans, expressie,) streven we ook naar een gezonde en veilige levensstijl (voeding, hygiëne, milieu, natuur), zelfconcept, ploeggeest, sportiviteit, …

Indien mogelijk en volgens de interesses bij de leerlingen schrijven we in voor de sportactiviteiten van de Stichting Vlaamse Schoolsport.

Heel wat provinciale, nationale en andere sporttrofeeën illustreren dat onze school de leerlingen weet te motiveren.

Plastische en muzikale opvoeding

Tijdens het extra uurtje plastische opvoeding verdiepen de leerlingen zich in de technieken van het waarnemen en vormgeven, leren ze kleuren toepassen, twee- en driedimensionale vormen analyseren, hun eigen werk toelichten en vergelijken met dat van anderen.

In muzikale opvoeding breiden de leerlingen op een creatieve en speelse manier het zangrepertoire verder uit. We leren hen prettige liederen met onder meer Orff-begeleiding aan. Eigen creaties en die van anderen worden verder verfijnd.

top ^