U bent hier: Home » Info » Praktische info

Praktische info

Oudercontact

Tijdens het schooljaar zijn er oudercontacten gepland. In principe is er na elke rapportperiode de mogelijkheid om de resultaten met de klastitularis en/of andere leerkrachten te bespreken.
De data van de oudercontacten vindt u terug in de kalender rechtsboven op de startpagina.

Smartschool

Smartschool is onze digitale schoolomgeving.
Leerlingen die hun persoonlijk wachtwoord vergeten zijn, kunnen terecht bij mevrouw Verlinden.
Ouders kunnen hun inloggegevens (opnieuw) opvragen via ict@msdenbrandt.be

Nu inloggen op Smartschool? Klik hier.

 

Visie op pesten

Binnen onze schoolwerking geven we uiteraard ook aandacht aan het gedrag op de speelplaats en in de klas. Ook de sociale vaardigheden van kinderen en beleefdheid vinden we belangrijk.
Omdat pesten iets is dat binnen onze maatschappij regelmatig voorkomt, en dus ook binnen onze school,
werkten we hierrond een degelijk beleid uit. Hierbij hechten we vooral veel belang aan preventie!

Slachtoffers van pesten hebben het in een school erg moeilijk. Angst, verdriet en eenzaamheid zijn voor hen terugkerende gevoelens.

Als ouder wil je dat je kind dit nooit overkomt. Maar het is ook niet prettig als je verneemt dat je kind zelf een pestkop is. Het doet pijn als anderen je kind beschuldigen. Ook kinderen die als ‘toeschouwer’ worden beschouwd, kunnen onder het pesten lijden.

Zowel leerkrachten, ouders als kinderen zijn medeverantwoordelijk opdat het welbevinden van ieder kind zo optimaal mogelijk blijft.

Pesten onderscheidt zich van plagen. Het verschil is dat plagen spontaan gebeurt, niet lang duurt en onregelmatig is.

Wel moeten we er ons voor behoeden dat we het woord ‘pesten’ niet te snel in de mond nemen, waardoor kinderen die echt gepest worden soms niet meer ernstig worden genomen in hun omgeving.

Op onze school hechten we ook veel belang aan de manier waarop er ‘sorry’ wordt gezegd bij een aanvaring. We leren onze leerlingen om te benoemen wat er verkeerd liep.

Als school werken we verder ook met een actieplan waar onder andere veel aandacht uitgaat naar:

Concrete afspraken op de speelplaats en in de klas
Snel hulp kunnen inroepen
Aanwezigheid van een vertrouwensleerkracht.