U bent hier: Home » Info » Onze school » Korte historiek

Korte historiek

2018-2019 is voor onze school het 138ste schooljaar in haar bestaan.

Hiermee is ze een van de oudste "staats-, rijks-, gemeenschapsscholen" van het land.
In 1881 immers ging de Rijksmiddelbare Meisjesschool (R.M.M.S.) van start. Twintig jaar eerder werd de Rijksmiddelbare school voor jongens, het latere KA "Mannekens" opgericht.

Na de invoering van de coëducatie zou het VSO (Vernieuwd Secundair Onderwijs) in het Rijksonderwijs te Boom nog over één enkele observatiegraad beschikken, integraal toevertrouwd aan de nieuwe RMS (de M van meisjes was ondertussen verdwenen) en dit met ingang van 1 september 1974.

Alle leerlingen uit het eerste en het tweede leerjaar lager secundair onderwijs van het KA en de RMS werden samengevoegd in een Middenschool die de plaats van de RMS innam. De hogere cyclussen, 2de graad en 3de graad werden toegewezen aan het Koninklijk Atheneum.

Bij de invoering van de coëducatie en de coïnstructie in 1970 konden we vaststellen dat 1 dappere jongen zich liet inschrijven in het eerste middelbaar van de voormalige meisjesschool. In september 1973, jaar dat het VSO in Boom van start ging, had hij nog maar 25 navolgers gekregen. Ondertussen is deze toestand reeds lang weggewerkt en is er een evenwicht tussen jongens en meisjes.

De nieuwe middenschool was inmiddels verhuisd van de Tuyaertsstraat naar de nieuwe gebouwen op het vroegere "Zandplein". Ze kreeg de naam "Middenschool Den Brandt".

Boom is steeds een gemeente geweest die veel scholieren aantrok ook van ver buiten de gemeentegrenzen. Het leerlingenaantal is steeds een vrij stabiele factor gebleven voor de school, zelfs in periodes van lage nataliteit.

Middenschool Den Brandt heeft zich dankzij de inzet van al het personeel, opgewerkt tot een van de toonaangevende middenscholen in de regio en behoort op dit gebied als autonome middenschool met enkel een eerste graad (eerste en tweede leerjaar) tot de top in Vlaanderen.