U bent hier: Home » Info

Algemene info

Onze school

Ons schoolteam werkt volgens de basisprincipes van het pedagogisch project van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. In concreto streven wij naar een optimaal begeleiden van jonge mensen tot kritische, verdraagzame volwassenen die bereid zijn tot levenslang en levensbreed leren.

lees meer >

Studieaanbod

Onze school is een middenschool met enkel een eerste graad secundair onderwijs.
Specifiek de doorstroming naar de bovenbouw (2de en 3de graad) krijgt alle aandacht.

lees meer >

Praktische info

Hoe zijn de oudercontacten geregeld? Uitleg over het gebruik van Smartschool? Het schoolreglement downloaden?

lees meer >

Extra activiteiten

Elke activiteit past steeds binnen het pedagogisch kader van een vak of vakoverschrijdende samenwerking. Niet elke activiteit wordt evenwel opgenomen in de jaarkalender, omdat er tijdens elk schooljaar zich opportuniteiten voordien die passen binnen vakspecifieke leerplannen.

lees meer >

Projecten

Als school willen wij oog hebben voor maatschappelijke fenomenen. Binnen onze schoolwerking hebben we gekozen om hieraan ruime aandacht te geven.

lees meer >

Weblinks

Enkele nuttige weblinks op een rijtje.

lees meer >

Inschrijvingen

Gedurende het schooljaar kan u, na telefonische afspraak, inschrijven op het secretariaat van de school. Ook tijdens de zomervakantie zijn er inschrijfperioden voorzien.

lees meer >